Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Базисен пункт /Basis point/
Една стотна от процент - единица за измерване на промени в лихвените нива.
Бар графика /Bar Chart/
Графика, на която цените на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска за дадена борсова сесия се изобразяват чрез „барове". Дневният диапазон между най-ниската и най-високата стойност се изобразява чрез вертикална линия. Цените на отваряне и затваряне се отбелязват с малки черти съответно отляво и отдясно на линията.
Бичи пазар /Bull Market/
Пазар, на който търговци и инвеститори имат положително отношение и цените растат.
Бичи спред /Bull Spread/
Бичи спред се прилага при пазарите на фючърси. Покупка на контракт с доставка през близък месец и продажба на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Брокер /Broker/
Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.
Брокер /Broker/
Брокер е компания или физическо лице, които изпълняват поръчки за търговия с финансови инструменти от името и за сметка на индивидуални или институционални клиенти.
Коефициент на раждаемост /Birth rate/
Коефициентът на раждаемост (КР) се измерва в промили (‰) и показват броя живородени деца (ЖД) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).
Мечи пазар /Bear market/
Пазар, на който търговци и инвеститори имат отрицателно отношение и цените падат.
Мечи спред /Bear Spread/
прилага се при пазарите на фючърси. Продажба на контракт с доставка през близък месец и покупка на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Облигации /Bonds/
Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията.
Основен лихвен процент /Basic interest rate/
Основният лихвен процент се определя от централната банка. В известен смисъл той е както „регулатор”, така и „барометър” на цената на парите в една икономика. По принцип централните банки повишават лихвените проценти с цел да предотвратят „прегряване” на икономиката, което обикновено върви ръка за ръка с по-висока инфлация, и ги понижават, когато икономиката изпитва затруднения, с цел за стимулират кредитирането и разкриването на работни места, а оттук и инфлацията.
Платежен баланс /Balance of payment/
обобщение на международните транзакции (търговия със стоки и услуги, капиталови транзакции и движение на резервите на централната банка) на дадена държава за определен период от време.
Сини чипове /Blue chips/
Акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем.